Samråd planprogram för Kungsörs tätort

Nu behöver vi våra kommunmedborgares hjälp. Vi vill ha dina synpunkter, tankar och idéer gällande ett nytt planprogram för Kungsörs tätort.

Fler människor - fler bostäder

Kungsör växer och därför har vi tagit fram ett förslag på planprogram som anger inriktningen för tätortens utveckling och det ska ses som ett komplement till den gällande översiktsplanen.

I planprogrammet pekas ett flertal områden ut som möjliga utvecklingsområden, det är viktigt att poängtera att det bara är förslag och det finns inga beslut fattade. För de områden som kommunen väljer att gå vidare med kommer nya detaljplaner att tas fram och då får berörda sakägare tycka till om respektive område.

Se filmen som ger en kort beskrivning av planprogrammets innehåll.

Läs och tyck till senast den 7 december 2020

I planprogrammet presenteras, med hjälp av kartbilder och beskrivningar, de viktigaste planeringsfrågorna och det ges en helhetsbild av förutsättningar och utveckling i tätorten. Fokus ligger på utvecklingen av nya bostadsområden, förskola och tätortsnära naturområden.

I länkarna här nedan kan du läsa planprogrammet och tillhörande undersökning av betydande miljöpåverkan och svara på en enkät där du kan bidra med dina tankar och idéer.

Vi behöver ha in dina synpunkter senast den 7 december 2020.

Vad händer sen?

Alla synpunkter som kommer in sammanställs och används i framtagandet av det slutgiltiga planprogrammet. Synpunkterna kommer att redovisas på hemsidan.

Planprogrammet kommer att beslutas av kommunfullmäktige.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: