Hur vill du att hamnen i Kungsör ska se ut?

Nu behöver vi dina tankar och idéer på vad du vill ska finnas i den framtida hamnen. Senast den 24 januari 2021 behöver vi dina synpunkter.

Kungsörs politiker är överens om att hamnområdet ska utvecklas så att det blir ett tillgängligt och attraktivt område att besöka. Tanken är att återta närheten till vatten genom att upplåta stora offentliga ytor med möjlighet till olika aktiviteter, häng och båtliv.

Utvecklingen kommer att ske stegvis, under flera år, beroende på vad ekonomin tillåter. Det första steget är att riva silon, vilket redan är beslutat och kommer att genomföras under 2021.

Vision för hamnområdet

I visionsdokumentet presenteras, med hjälp av bilder och beskrivningar, olika exempel på hur den framtida hamnen kan utformas och exempel på vad som kan finnas där. Förslag som presenteras är bland annat vattenlek på land, boulebana och ett stort trädäck med utrymme för scen och sittplatser.

Nu är vi nyfikna på hur du vill göra området mer levande och inbjudande, under såväl sommar- som vinterhalvåret.

Se filmen som ger en kort beskrivning av hamnutvecklingen.

I länkarna här nedan kan du läsa visionsdokumentet för hamnen och svara på en enkät där du kan bidra med dina tankar och idéer.

Du kan även hämta en pappersenkät i kommunhusets reception på Drottninggatan 34.

Vi behöver ha in dina synpunkter senast den 24 januari 2021.

Vad händer sen?

Alla synpunkter som kommer in sammanställs och kommer att användas i det fortsatta arbetet med att utveckla hamnen. En sammanställning av synpunkterna kommer att redovisas på hemsidan under 2021.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: