Markanvisningstävling för Gjutaren 4

Markanvisningstävling markerad yta

Kungsörs kommun bjuder härmed in byggherrar att delta i markanvisningstävling för fastigheten Gjutaren 4 i Kungsör. Med tävlingsformens hjälp ska det allra bästa projektet för tomten tas fram avseende exploateringsgrad, koncept och ekonomi.

Dokument som tillhör markanvisningstävlingen finns under rubriken Bilagor.

Kungsör

Kungsör är beläget i Västmanland, där Arbogaån mynnar ut i Mälaren. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog, och de båda kyrkbyarna Torpa och Kungs Barkarö. Kungsör har ett strategiskt läge i västra Mälardalen. E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt.

Kort om tävlingsområdet

  • Kvarteret Gjutaren 4 ligger centralt i Kungsörs tätort, mellan centrum och Arbogaån.
  •  Norr om Gjutaren 4 ligger en äldre industrifastighet med högt kulturhistoriskt värde.
  •  Bebyggelsen i omgivningen består av äldre villabebyggelse och äldre industribyggnader samt mindre flerfamiljshus och är varierad i såväl funktion som gestaltning och berättar om Kungsörs historia.
  •  Drygt 400 meter öster om Gjutaren 4 ligger Kungsörs tågstation med goda pendlingsmöjligheter till Örebro, Eskilstuna och Stockholm.
  • Från tävlingsområdet är det lika nära till Kungsörs vackra natur som till centrum.

Läs mer om tidplan och förutsättningar för markanvisningstävlingen, under Bilagor.

Foto Gjutaren 4

Gjutaren 4 från Kungsgatan/Hamngatan

Preliminär tidplan 2023

Vecka

Aktivitet

4

Inbjudan publiceras på kommunens webbplats

8

Intresseanmälan in senast fredag 24 februari klockan 12.00

8-10

Utvärdering

11

Beslut om förslag som går vidare till del 2 av tävlingen

Q1-2

Del 2

Q3

Vinnare utses, markanvisningsavtal och detaljplanearbete påbörjas


Välkommen att delta

Eventuella frågor ska ställas skriftligt via e-post till: plan@kungsor.se
Frågorna ska lämnas senast 2023-02-19.

Intresseanmälan ska skickas till Kungsörs Kommunteknik AB antingen via post eller mejl. Intresseanmälan stänger fredagen den 24 februari klockan 12.00.

Handlingarna ska vara märkta Intresseanmälan, markanvisning Gjutaren 4 och skickas till adress:
Kungsörs Kommunteknik AB
Drottninggatan 34
736 31 Kungsör

Alternativt mejlas till: plan@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här