Hur en detaljplan tas fram

En detaljplan bestämmer mer detaljerat hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut

Kommunen tar fram detaljplanen

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som tolkar de detaljplaner som finns.

Varje detaljplan ska ge en samlad bild av hur kommunen tänker sig att marken inom planområdet ska förändras eller bevaras. Kommunen måste upprätta en detaljplan när man vill bygga nytt i eller nära tätorten. Detaljplan krävs också när man särskilt vill bevara befintliga byggnader.

Nya detaljplaner

En detaljplan ska göras främst vid större förändringar och nyexploatering. Beroende på syftet med detaljplanen och förutsättningarna på platsen kan bestämmelserna i den variera. Det måste alltid framgå vad som ska vara allmän plats (till exempel gata, park), kvartersmark och vad som ska vara vattenområde.

Om någon vill bygga eller använda mark på ett sätt som inte stämmer överens med den gällande detaljplanen eller om det inte finns någon detaljplan över området kan frågan prövas genom att en ny detaljplan upprättas.

Kommunen kan säga nej till prövning och det beslutet går inte överklaga (det kommunala planmonopolet).

Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 november 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: