Granskning av detaljplan (DP207) Kaplanen 7 och 9

Underrättelse om granskning för ny detaljplan, DP 207, för Kaplanen 7 och 9

Då planen har ett stort allmänintresse så har Kungsörs kommun beslutat att växla till ett utökat planförfande.

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Förslaget finns för granskning  mellan 29 maj och 23 juni 2019 här på kommunens webbplats. Granskningshandlingarna finns även tillgängliga i kommunhusets reception, Drottninggatan 34.

Granskningshandlingar

I samrådsredogörelsen bemöter kommunen de synpunkter som inkom i samband med samrådet. Plan- och genomförandebeskrivningen är förslaget för den nya planen och plankartan beskriver området och innehåller planbestämmelser.

Skriftliga synpunkter

Synpunkter framförs skriftligen med namn, adress och telefonnummer senast 2019-06-23. Om synpunkter inte kommer in i tid kan rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen gå förlorad.

Synpunkter skickas med vanlig post eller e-post

Kungsörs kommun
Anne Pettersson
736 85 Kungsör

Det går också bra att under granskningstiden skicka synpunkter via e-post till diariet.ks@kungsor.se

Frågor om planen

Frågor besvaras av: Teknisk chef

Stig Tördahl
0227-60 01 68
stig.tordahl@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 maj 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: