Granskning av detaljplan DP204

Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:22, f.d. Folkets Park (DP204)

Kungsörs kommun informerar sakägare och intresserade att förslag till ändring av detaljplan för Kungsör 3:1 och 3:22, f.d. Folkets Park finns utställd för granskning från och med 2017-12-01 till och med 2017-12-15. Planområdet är beläget i gamla Folkets Park vid korsningen Kungsgatan-Ekuddsvägen.

Syftet med detaljplanen är att utöka området för både handels- och kontorsverksamhet genom att överföra mark från naturområdet till området för handelsverksamhet. Den nya detaljplanen innebär att området för pågående handelsverksamhet utökas. Vidare ges möjlighet till kontorsverksamhet. Detaljplanen överensstämmer med den gällande översiktsplanen för Kungsörs kommun.

Planen upprättas med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen.

Detaljplanen finns utställd för granskning på från och med 2017-12-01 till och med 2017-12-15 här på kommunens webbplats.

Granskningshandlingar

I samrådsredogörelsen bemöter kommunen de synpunkter som inkom i samband med samrådet. Plan- och genomförandebeskrivningen är förslaget för den nya planen och plankartan beskriver området och innehåller planbestämmelser.

Skriftliga synpunkter

Synpunkter framförs skriftligen med namn, adress och telefonnummer senast 2017-12-15. Om synpunkter inte kommer in i tid kan rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen gå förlorad.

Synpunkter skickas med vanlig post eller e-post

Kungsörs kommun
Anne Pettersson
736 85 Kungsör

Det går också bra att under granskningstiden skicka synpunkter via e-post till diariet.ks@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 november 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: