Kartor, mätning och GIS

Avdelningen för kart- mät och GIS ansvarar för kart- och mätningsverksamheten i  Kungsörs kommun. De upprätthåller kommunens kartdatabas. Från databasen kan olika kartprodukter för planering, bygglov, projektering och presentation med mera tas  fram

Kart- och mätningsavdelningen bygger ut och underhåller kommunens stomnät och utför olika mätningsarbeten, bland annat för nybyggnation, projektering och
kartframställning.

Det tar cirka 3 veckor att leverera en nybyggnadskarta från det att du har gjort en beställning. Under semesterperioden veckorna 26-32 kan det ta något längre tid, upp till 5 veckor.

Blanketter för beställning hittar du i länkarna nedan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här