Kartor, mätning och GIS

Avdelningen för kart- mät och GIS ansvarar för kart- och mätningsverksamheten i  Kungsörs kommun. De upprätthåller kommunens kartdatabas. Från databasen kan olika kartprodukter för planering, bygglov, projektering och presentation med mera tas  fram

Kart- och mätningsavdelningen bygger ut och underhåller kommunens stomnät och utför olika mätningsarbeten bland annat för nybyggnation, projektering och
kartframställning med mera.

Vid beställning av kartunderlag ska blankett användas. Du hittar blanketten via länk nedan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här