Organisationen för byggprojektet nytt äldreboende

Många arbetar med att driva projektet från idé till färdigt äldreboende. Beslut fattas på olika politiska nivåer och tjänstemän tar fram beslutsunderlag och utför därefter det politikerna beslutat tillsammans med entreprenörer.

Gruppernas sammansättning och ansvar

I arbetet med att ta fram underlag för de politiska besluten, jobbar en brett sammansatt styrgrupp, en arbetsgrupp och ibland även referensgrupper:

  • Styrgruppen – En till största delen politiskt bemannad styrgrupp ska styra och kvalitetssäkra arbetet samt fatta övergripande beslut under processen.
  • Arbetsgruppen – En arbetsgrupp med tjänstemän ska planera och projektera för att avveckla Tallåsgården och Misteln som särskilda boenden. Gruppen ska också ta fram förslag till nya äldreboendeplatser. Till sist ska gruppen också löpande avrapportera till, och få direktiv om den fortsatta arbetsgången av styrgruppen.
  • Referensgrupper – Ett antal referensgrupper, bestående av företrädare för berörda verksamheter och organisationer, kan vid behov bildas. De grupperna ska vara delaktiga i projektet, bidra med sin erfarenhet och kunskap och ha möjlighet att komma med synpunkter.

Politikerna fattar besluten

Styrgruppens politiker fattar flera av besluten i projektet. Vissa beslut tas i kommunstyrelsen och de mest övergripande besluten ska även tas i kommun­fullmäktige. Till exempel är det kommunfullmäktige som beviljar investeringen och ger klartecken att börja bygga ut Södergården.

Bygget beställs av teknikbolaget

Det är kommunens tekniske chef som är projektägare i byggprojektet. Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) har ansökt om bygglov och genomförde även upphandlingen med stöd av upphandlingsenheten på Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF). KKTAB:s fastighetschef är den som ansvarar för det praktiska arbetet och även kontakterna med byggentreprenören.

Den entreprenör som fick bygguppdraget genomför projektet som en totalentreprenad. Det betyder att byggföretaget ansvarar för projektering, material och det egna arbetet. Entreprenören ansvarar också för de arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 oktober 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: