Bakgrund och hur beslut om nytt äldreboende tagits

Framtidsprognoser och statistik visar att behovet av bostäder för äldre kommer att öka. Det är bakgrunden till besluten som ska leda fram till kommunens nya särskilda boende.

Ett särskilt boende är till för den med särskilda behov och ska inte förväxlas med andra boenden som riktar sig till äldre, till exempel senior- eller trygghets­bostäder. För att få en plats på ett särskilt boende krävs ett biståndsbeslut.

Det finns tre särskilda boenden för äldre i Kungsörs kommun

 • Misteln - 60 servicelägenheter i varierande storlek i samma hus som gemensamhetslokaler och restaurang. Riktar sig till de som är lite piggare och med ett mindre omvårdnadsbehov.
  Mistelns servicelägenheter motsvarar inte längre dagens krav på särskilt boende.
 • Tallåsgården - 15 lägenheter i första hand riktade till personer med demenssjukdom.
  Boendet är mindre lämpligt då det är fördelat på två plan och bra utomhusmiljöer saknas. Behovet av platser för dementa är större än tillgången och idag finns inte möjlighet för par att bo tillsammans. Behovet förväntas också öka.
 • Södergården - 44 rum för de med ett större omvårdnadsbehov.
  Behovet är något större än tillgången och idag finns inte möjlighet för par att bo tillsammans. Lokalerna har ett omfattande renoveringsbehov.

Förslag på förändringar – projekt i flera delar

 • Misteln - avvecklas som särskilt boende och omvandlas till seniorboende, och eventuellt trygghetsboende om behovet finns. För sådana boenden krävs inga biståndsbeslut.
 • Tallåsgården - avvecklas som särskilt boende. Nya ändamålsenliga platser i gruppboenden ersätter de avvecklade.
 • Södergården - renovering behövs om lokalerna ska fortsätta att användas till äldreboende.
 • Nytt särskilt boende för äldre i Kungsör - Ett antal nya platser i särskilt boende behövs. Dels för att tillgodose ett ökat behov, dels för att ersätta avvecklade platser på Misteln och Tallåsgården. Här pågår diskussioner om var ett sådant boende ska placeras.

Första delprojektet – 20 nya platser

Projektets första uppdrag är en tillbyggnad med tjugo platser i anslutning till Södergården. De tjugo platserna beslutet gäller ska inledningsvis användas för att frigöra ytor så att renovering av Södergårdens befintliga lokaler kan ske. När renoveringen av Södergården är färdig fortsätter de tjugo nya platserna att användas permanent.

Fler ställningstaganden framåt i tiden

 • En kostnadsberäkning och plan för renovering eller ombyggnad av Södergårdens äldreboende ska tas fram.
 • En avvecklingsplan ska tas fram för de boenden som finns idag men inte är ändamålsenliga (Tallåsgården och Misteln). Man ska också undersöka om de verksamheter som bedrivs idag kan inhysas i lokaler som redan finns.
 • Den sista fasen i äldreboendeprojektet blir att besluta om och var ett nytt boende med 40-talet platser ska byggas, och att upprätta en tidsplan för det bygget.

Övriga dokument som visar beslutsprocessen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 oktober 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: