Nytt äldreboende i Kungsör

I Kungsörs kommun finns behov av fler och mer ändamålsenliga boenden för äldre. Kommunfullmäktige har beslutat att bygga ut äldre­boendet Söder­gården med tjugo platser. Dessutom ska Söder­gårdens befintliga lokaler renoveras.

Höstbild på Södergårdens äldreboende

Södergårdens nuvarande lokaler kommer att renoveras då det nya boendet är färdigt.

Den 18 januari 2017 tas det första spadtaget för byggnationen. Det är bygg- och anläggnings­företaget Tuna Entreprenad som ansvarar för byggnationen som totalentreprenör. Företaget har börjat ställa dit byggbodar och säkra upp arbetsområdet med avspärrningar. Vecka 3 börjar de med förberedande
markarbeten för pålning och under vecka 4-5 utförs själva pålningen.

Fakta om äldreboendet

 • Tomtytan på cirka 8000 m² ligger strax öster om det nuvarande äldreboendet Södergården i hörnet Kungsringen och Torsgatan.
 • Tjugo lägenheter i markplan, på vardera 35 m² ska byggas.
 • Det nya äldreboendet kommer, precis som nuvarande äldreboendet Södergården, att rikta sig till personer med stort omvårdnadsbehov. För att bo på Södergården krävs fortfarande biståndsbeslut. 
 • I anslutning till äldreboendet ska utemiljön göras i ordning och innehålla växter, upp­höjda odlings­lådor, sitt­platser, promenad­slinga och tränings­redskap.
 • Investeringskostnaden beräknas bli 55 miljoner kronor.

Tidsplanen ser ut så här

 • Bygglov beviljades i juni 2016.
 • Kommunfullmäktige godkände i oktober 2016 investeringen för att bygga det nya äldreboendet.
 • Byggstart är planerad till slutet av 2016/början 2017.
 • Byggtiden beräknas till cirka ett år.
 • Flytt till Kungsörs nya äldreboende (för de personer som bor i "gamla" Södergården) beräknas ske i slutet av 2017 eller början av 2018.
 • Renovering av "gamla" Södergården beräknas starta under 2018.
 • Inflyttning i den renoverade delen av Södergården beräknas till slutet av 2018 eller början av 2019.

Mer om bakgrund, beslutsprocess och organisation


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 januari 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: