Frågor och svar

På grund av covid-19 kommer vi inte att göra några matchningar just nu, men du är ändå välkommen att anmäla ditt intresse att hyra ut. Vi sparar din anmälan och återkommer så snart som det är möjligt.

Vem är hyrestagare?
Hyresgästen är hyrestagare. Kommunen är enbart en länk för att förmedla kontakten mellan dig som vill hyra ut och hyresgästen och hjälper till i processen. Målgruppen för projektet är dock nyanlända som är bosatta i Kungsörs kommun som är i behov av en annan bostadslösning.

Är det kommunen som avgör vem som får vilken bostad?
Du som hyr ut bestämmer vem du vill hyra ut till. Kommunen hjälper till att förmedla behov och önskemål för att båda parter ska bli nöjda.

Vilka krav finns på bostaden som hyrs ut?
Enligt 9 § i Jordabalken kap.12 ska bostaden som tillhandahålls vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Att t ex hyra ut en lada eller dylikt är inte okej. Tänk dig att du själv ska vilja bo i det som hyrs ut.

Kan jag ange en begränsad hyresperiod?
Det vanligaste är att hyra ut tillsvidare för att den som hyr ska få möjlighet till ett långsiktigt boende, stabilitet och trygghet. Du kan även ange en begränsad period.

Hur går jag tillväga för att säga upp avtalet, om jag skulle vilja det?
Samma regler gäller som vid all uthyrning av bostad. Uppsägningstid och hyreslängd kan regleras i hyreskontraktet.

Förväntas jag hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?
Nej, du förväntas ta en skälig hyra, det vill säga rimlig hyra.

Kan jag få garantier för att hyran kommer att betalas?
Nej, kommunen ger inga garantier men hjälper dig om det mot förmodan skulle uppstå problem. Nyanlända med uppehållstillstånd som ännu inte har något arbete har ändå en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning under en tvåårsperiod. Ersättningen är bland annat avsedd för att betala en hyra.

Har nyanlända särskilda behov som jag behöver tänka på?
Nej. Kommunen erbjuder allmän information till nyanlända om rättigheter och skyldigheter som hyrestagare.

Måste jag deklarera för inkomsten av hyran?
Ja, om du hyr ut din privatbostad (småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt) eller hyresrätt som är bostad så ska du deklarera överskott av uthyrningen. Ett schablonavdrag på 40 000 kr får göras. Du få alltså tjäna upp till 40 000, det resterande belopp ska skattas.

Jag har fler frågor, var kan jag vända mig?
Du kan höra av dig till: Tommy Carlén, tommy.carlen@kungsor.se, telefon: 073-662 79 94

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: