Avgifter, regler och abonnemang

Renhållningstaxan består av en fast och en rörlig årsavgift som helt ska täcka kostnaden för avfallshanteringen. Hanteringen av hushållens avfall ska bära sina egna kostnader och inte stödjas av skattemedel.

Taxans fasta del täcker till exempel kostnaden för att driva återbruk och återvinningscentraler. Den rörliga del kan du själv till viss del påverka genom abonnemang och storlek på sopkärl.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxan som ska gälla i kommunen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 november 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: