Avgifter, regler och abonnemang

Renhållningstaxan består av en fast och en rörlig årsavgift som helt ska täcka kostnaden för avfallshanteringen. Hanteringen av hushållens avfall ska bära sina egna kostnader och inte stödjas av skattemedel.

Taxans fasta del täcker till exempel kostnaden för att driva återbruk och återvinningscentraler. Den rörliga del kan du själv till viss del påverka genom abonnemang och storlek på sopkärl.

  • Taxor och avgifter för sophämtning och slamtömning hittar du här

Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxan som ska gälla i kommunen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: