Avgifter, regler och abonnemang

Renhållningstaxan består av en fast och en rörlig årsavgift som helt ska täcka kostnaden för avfallshanteringen. Hanteringen av hushållens avfall ska bära sina egna kostnader och inte stödjas av skattemedel.

Taxans fasta del täcker till exempel kostnaden för att driva återbruk och återvinningscentraler. Den rörliga del kan du själv till viss del påverka genom abonnemang och storlek på sopkärl.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxan som ska gälla i kommunen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här