Vård- och omsorgsutbildning

Yrkesutbildning på gymnasial nivå som syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Logo VOC Vastmanland

Vi är ett certifierat vård- och omsorgscollege (VOC) vilket innebär att utbildningsanordnare och arbetsliv samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet. Samverkan ger en bättre koppling mellan teori och praktik.

Satsningen innebär också kompetensutveckling för redan anställda samt en yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen är en kvalitetsgaranti som gynnar både den studerande och arbetsgivaren.

Utbildningen genomförs med ett flexibelt upplägg utifrån deltagarens
individuella behov. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i vissa av kurserna.
Om du redan har tillräcklig yrkeserfarenhet inom området kan validering bli
aktuell.

För att du ska få ett diplom från Vård- och omsorgscollege ska din utbildning innehålla kurser på sammanlagt 1500 poäng. Förutom vårdkurser behöver du också betyg i Samhällskunskap 1a1 samt Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1.

Kurstiden är normalt tre terminer, men det kan variera beroende på dina förkunskaper och tidigare utbildning. 

Information och ansökan

Nästa planerade start är i augusti 2023.

Du behöver ha ett godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå för att vara behörig till utbildningen.

Om du vill ha mer information om utbildningen eller din ansökan är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här