Vård- och omsorgscollege

Yrkesutbildning på gymnasial nivå som syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege logotyp

Vi är ett certifierat vård- och omsorgscollege (VOC) vilket innebär att utbildningsanordnare och arbetsliv samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet. Samverkan ger en bättre koppling mellan teori och praktik.

Satsningen innebär också kompetensutveckling för redan anställda samt en yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen är en kvalitetsgaranti som gynnar både den studerande och arbetsgivaren.

Utbildningen genomförs med ett flexibelt upplägg utifrån deltagarens
individuella behov. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i vissa av kurserna.
Om du redan har tillräcklig yrkeserfarenhet inom området kan validering bli
aktuell.

Innehåll‌

Kurs

Poäng

Vård- och omsorgsarbete 1 (APL ingår)

200

Vård- och omsorgsarbete 2 (APL ingår)

150

Medicin 1

150

Psykologi 1

  50

Hälsopedagogik

100

Specialpedagogik 1

100

Psykiatri 1

100

Etik och människans livsvillkor

100

Gymnasiearbete (läses i Arboga eller Köping)

100

Svenska 1

100

Samhällskunskap 1a1

  50

Valbara fördjupningskurser som erbjuds i samverkan med Arboga och Köpings kommun:

  • Funktionsnedsättningar (APL ingår)
  • Akutsjukvård (APL ingår)
  • Psykiatri (APL ingår)
  • Äldreomsorg och demens (APL ingår)

För att du ska få ett diplom från Vård- och omsorgscollege ska din utbildning innehålla kurser på sammanlagt 1500 poäng varav 950 från programgemensamma ämnen och övriga inom valbara fördjupningskurser samt gymnasiearbetet som är obligatoriskt.

Kurslitteratur

De böcker som används i omvårdnadsutbildningen ska du som elev skaffa själv. Det enklaste och billigaste sättet är att beställa från en internetbokhandel.

Information och ansökan

Kurstiden är normalt tre terminer, men det kan variera beroende på dina förkunskaper och tidigare utbildning. Om det är fler sökande än antalet platser så prioriteras du som har kort tidigare utbildning och du som är arbetslös går före dig som har en anställning.

Höstens första kursstart är den 10 augusti och därefter är det antagning till nya kurser var femte vecka. För kurser där APL ingår gäller särskilda ansökningstider.

Ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer om utbildningen och få hjälp med din ansökan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 maj 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: