Lager och handel

I samverkan med Arboga och Köpings kommun erbjuder vi yrkesutbildning inom lager och handel i kombination med SFI eller svenska som andraspråk

Studieupplägg

Under utbildningen läser du teori och gör praktik. Gymnasiekurser varvas med svenska på SFI eller grundläggande nivå och även branchinriktad svenska. Truckkort ingår.

Utbildningsort

Utbildningens teoretiska del genomförs på vuxenutbildningen i Kungsör och de praktiska delarna i Eskilstuna och eventuellt Köping.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen ingår 8 veckors praktik på en arbetsplats. Praktiken ger dig möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet och arbetsgivare.

Förkunskaper och krav för deltagande

  • Utbildningen kräver eget engagemang, motivation och ansvar
  • Du ska vara klar med SFI kurs C
  • Kunna bära arbetskläder som är obligatoriska för arbetet

Tidsperiod

Kurstid 40 veckor, 230911 - 240607

Ansökan

Ansökningstiden har gått ut.

Kontakt

Utbildningsledare Ulrika Lindgren, ulrika.lindgren@kungsor.se
Studie- och yrkesvägledare Therese Pihl, therese.pihl@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: