Sfi -utbildning i svenska för invandrare

På den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (sfi) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags-och arbetslivet. Du får studera på sfi om du är 16 år eller äldre, folkbokförd i kommunen och saknar grundkunskaper i svenska. All undervisning är kostnadsfri.

Bild på studenter

Studievägar inom sfi

Sfi har tre olika studievägar och fyra olika kurser för att alla ska kunna få undervisning i sin egen takt.

  • Studieväg 1 – kurs A – D:
    för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland.

  • Studieväg 2 – kurs B – D:
    för dig med långsam eller normal studietakt.

  • Studieväg 3 – kurs C – D:
    för dig med god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Introduktion och studieplan

Det kan dröja mellan en till tre månader från anmälningsdatum innan du får börja en kurs. Om du är helt nybörjare i svenska språket så inleds oftast studierna med en introduktionsperiod för att ta reda på vilka kunskaper du redan har. Därefter får du en plats i den grupp och studieväg som passar dig bäst och tillsammans med studievägledaren gör du en individuell studieplan.

Varje vecka får du minst 15 timmars undervisning i skolan men du behöver också studera mycket på egen hand. Du kan kombinera studierna med praktik, arbete eller andra kurser inom den kommunala vuxenutbildningen.

Din studieplan uppdateras kontinuerligt under din utbildning. Du får betyg efter varje kurs som du slutför.

Utöver undervisningen i svenska ingår också lektioner i grundläggande samhällsinformation.

För dig som arbetar eller är föräldraledig erbjuder vi undervisning på kvällstid. Du studerar mestadels på egen hand men har möjlighet till lärarledd handledning två kvällar i veckan.

Information och anmälan

Om du vill veta mer om kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här