Projekt Vägar framåt

Tillsammans med Region Västmanland och projektet Vägar framåt jobbar vi för att ungdomar och unga vuxna i Kungsörs kommun ska fullfölja sina studier och förbättra sin hälsa.

EU-flaggan

I Kungsörs kommun arbetar vi för att hitta hållbara metoder för att främja närvaro, motivera och hitta det meningsfulla med studierna för kommunens elever från grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Målet är att skapa goda förutsättningar för eleverna att få behörighet till vidare studier och därigenom skapa en känsla av sammanhang och självständighet. Samtidigt vill vi stärka vår personal med kunskaper och hitta verktyg för att jobba med målgruppen som behöver extra stöd.

Projektet Vägar framåt är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) och pågår mellan oktober 2020 och februari 2023.

Tillsammans hittar vi vägar framåt

I projektet Vägar framåt är målgruppen elever med en krokig skolgång, som haft det tufft tidigare i skolan. Det handlar om olika insatser, bland annat tid för handledning för elever som behöver extra hjälp. Målet är att skapa förutsättningar för elever att få behörighet till vidare studier och få en känsla av sammanhang och självständighet.

- Någon som ser en! Att en vuxen person ser och stöttar. Allt börjar hos individen och ju mer kunskap och självkännedom vi kan ge, desto lättare är det att nå mål i livet. Det kan vara strukturer, ett hållbart schema, kontakt med lärare och mentorer, se till att eleven är trygg i studiesituationen, berättar Ulrika Lindgren, utbildningsledare.

Som stöd för både lärare och elever finns en samtalsterapeut som leder projektet Vägar framåt utifrån ”Kungsörsmodellen”. Det är ett strukturerat sätt att hantera olika situationer för att hjälpa på bästa sätt. Lärarna ses veckovis, stöttar varandra, diskuterar utifrån modellen och strävar efter att fånga upp i tid och arbeta förebyggande.

Personalen arbetar också med stresshanteringsmetoden ACT. En metod som ger kunskap i stress, språk, medveten närvaro och konkreta verktyg för att tänka om och se ut sin riktning i livet.

- Vi jobbar med bemötande i olika former, det är en grundplåt i personalgruppen och genomsyrar allt. Arbetsglädje är viktigt både för personal och elever, det är VI tillsammans som jobbar ihop, säger rektor Kristin Fernerud.

- Det är en ynnest att jobba i en verksamhet där man vill satsa och vågar prova för att finna guldkornen. Vi är trygga med varandra och hittar vägar framåt, säger Ulrika Lindgren.

Kungsörsmodellen - ett strukturerat samtalsstöd

Kungsörsmodellen är en metod som tagits fram under projekt Vägar Framåt, vars syfte är att främja skolnärvaro och psykisk hälsa bland våra barn och ungdomar. Metoden går ut på att varje deltagare regelbundet erbjuds individuellt samtalsstöd med kurator eller motsvarande. Samtalen behöver inte handla om skolan, utan om livet och måendet i stort. Genom ökad förståelse för sig själv och sin situation är tanken att bilden klarnar även kring varför det fungerar som det gör i skolan.

Varje deltagare har också en utsedd mentor som är ansvarig för lärandet. Till mentorn förmedlas de delar ur samtalen som är värdefulla för skolan att ta del av, för att kunna bemöta och hjälpa deltagaren framåt på bästa sätt. Ingenting av samtalen förs vidare utan deltagarens uttalade samtycke.

Den pedagogiska personalen har samtalsformulär till hjälp för att hitta lösningar som hjälper eleven att fungera bättre i skolan.

Har du frågor kring projektet?

Kontakta projektledare Ulrika Lindgren
E-post: ulrika.lindgren@kungsor.se
Telefon: 073 662 89 01

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här