Handlingsplaner vux och gymnasium

Enligt Skollagen är varje enhet skyldig att ta fram en plan mot kränkande behandling för att säkerställa att skolan aktivt arbetar förebyggande.

Vuxenutbildningen och Kungsörs gymnasium ska vara en plats där det tas hänsyn till allas lika värde och där diskriminering eller annan kränkande behandling inte förekommer. Kungsörs kommun arbetar för att alla elever ska ha samma rättigheter.

På vuxenutbildningen och Kungsörs gymnasium arbetar elever och medarbetare för att beakta allas lika värde med stöd av

  • Skollagen
  • Diskrimineringslagen
  • Läroplanen för vuxenutbildningen
  • Gymnasieförordningen SFS 2011:185
  • Arbetsmiljölagen


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här