Handlingsplaner vux och gymnasium

Enligt Skollagen är varje enhet skyldig att ta fram en plan mot kränkande behandling för att säkerställa att skolan aktivt arbetar förebyggande.

Vuxenutbildningen och Kungsörs gymnasium ska vara en plats där det tas hänsyn till allas lika värde och där diskriminering eller annan kränkande behandling inte förekommer. Kungsörs kommun arbetar för att alla elever ska ha samma rättigheter.

På vuxenutbildningen och Kungsörs gymnasium arbetar elever och medarbetare för att beakta allas lika värde med stöd av

  • Skollagen
  • Diskrimineringslagen
  • Läroplanen för vuxenutbildningen
  • Gymnasieförordningen SFS 2011:185
  • Arbetsmiljölagen
  •  

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 november 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: