Regler och avgifter - musikskola

Från första speltillfället är eleven automatiskt inskriven i musikskolan till och med gymnasiet såvida inte du dessförinnan skriftligt gör en avanmälan till barn- och utbidningsförvaltningen.

Exempelbild från MediaflowPro

Elever från tidigare skolår spelar oftast på ordinarie lektionstid medans elever från senare skolår och gymnasiet spelar på håltimmar eller efter skolans slut.

Speltid och spelplats gör musikläraren upp med respektive elev och klasslärare/handledare/mentor.

Närvaro förs på eleverna och i närvarolistan finns följande information:
Namn, klass, instrument, telefonnummer, första- och andrahandsval samt start- och avslutningsdatum.

Sjuk- och frånvaroanmälan

Glöm inte att meddela förhinder och sjukdom till respektive musiklärare.

Vad kostar en plats i musikskolan

Anmälningsavgiften är för närvarande 750:-/termin. Om man önskar hyra instrument är avgiften 300:-/termin. Hel avgift uttages för barn 1 och 2, övriga barn i familjen spelar gratis. Avgiften betalas till Kungsörs kommun via faktura som skickas ut 1 gång under höstterminen och 1 gång under vårterminen.

Avgiften är en anmälningsavgift och inte en betalning för ett visst antal erhållna lektioner.  Elev som börjar spela efter vecka 44 på höstterminen debiteras ingen terminsavgift. Motsvarande gäller vecka 16 på vårterminen. Inbetald terminsavgift återbetalas som regel inte. Avgift tas ut till och med den termin under vilken platsen skriftligt sägs upp.

Instrument

Viss möjlighet att hyra instrument finns. Kontakta musiklärarna för mer information.

Uppsägning

Uppsägning av plats i musikskolan ska vara skriftlig. Elev som kommer in med uppsägningen (skriftlig) senare än vecka 38 på höstterminen debiteras ordinarie terminsavgift. Motsvarande gäller vecka 6 på vårterminen.

Övrigt

Föräldrar, är självklart välkomna att besöka musikskolan och lyssna på spellektionerna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 februari 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: