Regler och avgifter - musikskola

Från första speltillfället är eleven automatiskt inskriven i musikskolan till och med gymnasiet såvida inte du dessförinnan skriftligt gör en avanmälan till barn- och utbidningsförvaltningen.

Exempelbild från MediaflowPro

Speltid och spelplats gör musikläraren upp med respektive elev och klasslärare/handledare/mentor.

Närvaro förs på eleverna och i närvarolistan finns följande information:
Namn, klass, instrument, telefonnummer, första- och andrahandsval samt start- och avslutningsdatum.

Vad kostar en plats i musikskolan

Anmälningsavgiften är för närvarande 815:-/termin. Om man önskar hyra instrument är avgiften 320:-/termin. Hel avgift tas ut för barn 1 och 2, övriga barn i familjen spelar gratis. Avgiften betalas till Kungsörs kommun via faktura som skickas ut en gång under höstterminen och en gång under vårterminen.

Avgiften är en anmälningsavgift

Avgiften är en anmälningsavgift och inte en betalning för ett visst antal erhållna lektioner.  Elev som börjar spela efter vecka 44 på höstterminen debiteras ingen terminsavgift. Motsvarande gäller vecka 16 på vårterminen. Inbetald terminsavgift återbetalas som regel inte. Avgift tas ut till och med den termin under vilken platsen skriftligt sägs upp.

Instrument

Viss möjlighet att hyra instrument finns. Kontakta musiklärarna för mer information.

Sjuk- och frånvaroanmälan

Glöm inte att meddela förhinder och sjukdom till respektive musiklärare.

Skriftlig uppsägning

Uppsägning av plats i musikskolan ska vara skriftlig. Elev som kommer in med uppsägningen (skriftlig) senare än vecka 38 på höstterminen debiteras ordinarie terminsavgift. Motsvarande gäller vecka 6 på vårterminen.

Övrigt

Vårdnadshavare är självklart välkomna att besöka musikskolan och lyssna in på spellektionerna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här