Specialkost

Om ditt barn inte kan äta den vanliga maten i förskolan eller skolan kan barnet istället erbjudas specialkost.

Bild på tomater

För den som inte kan äta den vanliga maten

Att ditt barn behöver specialkost kan till exempel ha medicinska orsaker som allergi eller överkänslighet. Det kan också vara etiska eller religiösa skäl till att barnet inte äter viss sorts mat.

För att få specialkost måste sjuksköterska, läkare eller dietist skriva ett intyg som du visar upp i skolan.

Ansök om specialkost på en särskild blankett

När barnet börjar förskolan eller skolan fyller du som är vårdnadshavare i en blankett med uppgifter om vilka särskilda matbehov ditt barn har. Den ifyllda blanketten lämnas till respektive lärare.

En ny blankett ska även fyllas i vid varje höstterminsstart så att vi alltid har aktuella uppgifter om ditt barns behov.

Uppgifter vi behöver är:

  • Vilka livsmedel ditt barn inte kan äta.
  • Hur eventuella reaktioner yttrar sig.
  • Om barnet ska ta medicin vid eventuell reaktion.
  • Om läkare ska tillkallas vid eventuella reaktioner och kontaktuppgifter till läkare/sjukvård.

Kontakta alltid förskolan eller skolan vid varje förändring i kosten, till exempel på grund av att allergin försvåras eller avtar. Om läkarintyg finns bör du lämna med en kopia på det tillsammans med den nya, aktuella specialkostblanketten.

Vi vill inte laga mat i onödan - kom ihåg att anmäla frånvaro och närvaro

Du som äter specialkost måste anmäla sjukfrånvaro och frisknärvaro för din specialkost. Det är viktigt för oss att i förväg veta om du kommer att äta maten, så vi inte lagar mat i onödan. Det är också viktigt att veta när du är tillbaka i skolan eller förskolan igen, så att det finns specialkost tillagad till dig när du ska äta lunchen.

Meddela köket senast klockan 07.30 samma dag.

Du kan även ringa eller e-posta.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 mars 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: