Specialkost

Om ditt barn inte kan äta den vanliga maten i förskolan eller skolan kan barnet istället erbjudas specialkost.

Bild på tomater

För den som inte kan äta den vanliga maten

Att ditt barn behöver specialkost kan till exempel ha medicinska orsaker som allergi eller överkänslighet. För att få specialkost måste läkare eller psykolog skriva ett intyg  som bifogas ansökan.

Ansök om specialkost på en särskild blankett

För att få specialkost till ditt barn ska en blankett fyllas i och styrkas med ett läkarintyg eller intyg från psykolog. Intyg ska lämnas när barnet börjar förskolan, förskoleklass, åk 4 och åk 7 eller vid förändringar som påverkar barnets behov av specialkost. Den ifyllda blanketten lämnas till samordnare för specialkost på barn- och utbildningsförvaltningen. Kontakta alltid förskolan eller skolan vid varje förändring i kosten, till exempel på grund av att allergin försvåras eller avtar.

Vi vill inte laga mat i onödan - kom ihåg att anmäla frånvaro och närvaro

Du som äter specialkost måste anmäla sjukfrånvaro och frisknärvaro för din specialkost. Det är viktigt för oss att i förväg veta om du kommer att äta maten, så vi inte lagar mat i onödan. Det är också viktigt att veta när du är tillbaka i skolan eller förskolan igen, så att det finns specialkost tillagad till dig när du ska äta lunchen.

Meddela köket senast klockan 07.30 samma dag.

Du kan även ringa eller skicka e-post.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här