Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering för nyanlända invandrare är en kurs som ger viktig information för dig som är ny i Sverige.

Du får kunskap om dina rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat och om praktiskt vardagsliv. Kursen är gratis och ges på ditt modersmål eller annat språk som du kan.

Kursinnehåll

Åtta teman ingår:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Vem kan gå kursen?

Samhällsorientering är för dig som är mellan 18 och 64 år och

 • är anhöriginvandrare och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013
 • eller har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:

 • medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande eller gästforskare

Anmälan

Du anmäler dig genom att kontakta integrationsenheten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 november 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: