Flyktingmottagande

Flyktingar är personer som flytt från krig, katastrofer eller förtryck i sitt hemland. Många flyr till något grannland och många kommer också till Sverige.

Kommunens roll är olika beroende på om det handlar om asylsökande som bor på ett asylboende eller nyanlända med permanenta uppehållstillstånd.

Kommunens roll för asylsökande vid asylboenden eller för nyanlända med uppehållstillstånd

  • Erbjuda allmän förskola för barn i åldern 3 till 5 år
  • Ordna grundskola och gymnasieskola. Asylsökande barn har rätt till utbildning i grundskolan och motsvarande skolformer. Asylsökande ungdomar har rätt till utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år
  • Ordna god man och boende till ensamkommande barn
  • Erbjuda svenska för invandrare och samhällsorientering till de personer som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • Ta emot och ordna boende för nyanlända efter anvisning från Migrationsverket
 

Andra myndigheters roller

Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. 

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har ett stort och brett ansvarsområde när det gäller insatser för nyanlända. Det arbetet sker till största del i samverkan med andra aktörer, som exempelvis kommuner, företag och statliga myndigheter.

Arbetsförmedlingen

Efter att Migrationsverket beviljat uppehållstillstånd tar Arbetsförmedlingen över ansvaret för integrationsinsatser för de nyanlända som folkbokfört sig i kommunen.

Försäkringskassan

Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning till den nyanlände efter beslut av Arbetsförmedlingen. Den som har etableringsersättning kan också få etableringstillägg och bostadsersättning. Det är Försäkringskassan som beslutar om och betalar ut dessa ersättningar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB

Här finns information om läget, men MSB har också en samordnande roll.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 september 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: