Flyktingmottagande

Flyktingar är personer som flytt från krig, katastrofer eller förtryck i sitt hemland. Många flyr till något grannland och många kommer också till Sverige.

Kommunens roll är olika beroende på om det handlar om asylsökande som är placerade i kommunen, eller nyanlända med uppehållstillstånd som blir mottagna och folkbokförda i kommunen.

Kommunens roll för asylsökande eller för nyanlända med uppehållstillstånd

  • Erbjuda allmän förskola för barn i åldern 3 till 5 år
  • Ordna grundskola och gymnasieskola. Asylsökande barn har rätt till utbildning i grundskolan och motsvarande skolformer. Asylsökande ungdomar har rätt till utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år
  • Ordna god man och boende till ensamkommande barn
  • Erbjuda svenska för invandrare och samhällsorientering till de personer som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • Ta emot och ordna bostad för nyanlända efter anvisning från Migrationsverket enligt nya bosättningslagen.
    Kungsörs kommun har för närvarande inget krav att anvisa boende till nyanlända. Personer som väljer att bosätta sig i Kungsör ordnar själva sitt boende.
  • Läs mer om kommunens arbete med ensamkommande flyktingbarn

Andra myndigheters roller

Migrationsverket

är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. De ansvarar också för att ta fram en nationell prognos för nyanlända samt för bosättning av vissa nyanlända

Länsstyrelsen

främjar regional samverkan och följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå.

Arbetsförmedlingen

har ansvar för att stödja personer mellan 20 och 65 år, med uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande och deras anhöriga, ut i arbete eller studier.

Försäkringskassan

beslutar om etableringsersättningen för de som deltar i etableringsprogrammet samt beslutar om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 november 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: