Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktionsprogrammet vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och vill lära dig svenska och få grundskolebehörighet.

Kurserna som erbjuds är en blandning av teoretiska och praktiska ämnen. Undervisningen sker i mindre klasser på Kungsörs gymnasium, Ulvesund. Här få du studera mycket svenska och flera andra ämnen som du behöver för att få behörighet till gymnasiestudier.

Individuell studieplan

När du börjar har vi ett introduktionssamtal där vi gör en planering utifrån din egen nivå och dina mål. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren skriver du en individuell studieplan som sedan uppdateras kontinuerligt under läsåret.

Utbildningen förbereder dig för att kunna gå vidare till ett nationellt program eller vuxenutbildning.

Ämnen som erbjuds

 • svenska som andraspråk
 • matematik
 • engelska
 • fysik
 • biologi
 • modersmål
 • idrott och hälsa
 • bild och form
 • religion
 • samhällskunskap
 • historia
 • geografiKontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här