Ekonomi, resor och boende för gymnasiestuderande

Gymnasieskolan är en frivillig studieform efter grundskolan och undervisningen är indelad i olika program och inriktningar. Det finns kommunala gymnasieskolor, fristående gymnasieskolor och folkhögskolor.

Studieekonomi

Du som går i gymnasieskolan kan få studiehjälp från och med kvartalet efter att du fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20.

Du behöver inte ansöka om bidraget utan det betalas ut till dig direkt av Centrala studiestödsnämnden, CSN. Om du är omyndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare.

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du i stället söka studiemedel från CSN

Du som är utländsk medborgare kan få bidrag och lån från CSN för att studera.

Stöd till dagliga resor - skolkort för buss och tåg

Om du är folkbokförd i Kungsörs kommun och studerar på gymnasieskola inom Västmanlands län ansöker du om ett VL-kort hos Västmanlands lokaltrafik. Med VL-kortet kan du åka både buss och tåg beroende på vilket som passar dig bäst.

Stöd till dagliga resor för studier utanför Västmanlands län

Om du är folkbokförd i Kungsörs kommun och studerar på gymnasieskola utanför Västmanlands län har du möjlighet att ansöka om ett resebidrag hos hemkommunen. Ansökan ska göras senast den 26 augusti 2022.

Stöd till inackordering

Hemkommunen ansvarar för elever under 20 år och som behöver inackordering på grund av lång resväg eller av andra orsaker. Hemkommunens ansvar gäller studier i kommunala skolor och för elever mottagna som 1:a-handselev.

Går du i en fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola ansöker du om stöd hos CSN. Om du är antagen på "frisök" till lediga platser har du inte rätt till inackorderingsbidrag. Du kan heller inte få inackorderingsbidrag om du har beviljats busskort eller resebidrag. 

Utbetalning

Bidraget betalas ut nio gånger under ett läsår, fyra gånger under hösten och fem gånger under våren. Utbetalning sker den sista bankdagen i månaden och sista utbetalningstillfället är i maj.

Bidraget betalas ut till samma vårdnadshavare som CSN:s studiebidrag, och tidigare barnbidrag, betalas ut till. Har ni inte tidigare mottagit ersättning behöver ni registrera vårdnadshavares bankkontonummer på Swedbanks kontoregister (gäller oavsett vilken bank du har).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här