Mål och resultatstyrning

De nationella styrdokumenten som styr Sveriges skolor är bland andra skollagen, läroplanen och kursplaner.

Det är Sveriges Riksdag och Regering som beslutar om dessa styrdokument. Dokumenten anger vilka kunskaper och förmågor alla elever ska ha med sig när de slutar skolan. Läroplanen innehåller dels mål att uppnå, som att eleven ska kunna läsa, skriva och räkna, dels mål att sträva mot för att eleven ska utveckla förmågan att använda sina kunskaper i ett demokratiskt, jämställt och mångkulturellt samhälle i takt med tidens utveckling.

Kommunal nivå

De kommunala dokumenten som Kungsörs skolor och förskolor styrs av beslutas av barn- och utbildningsnämnden. Nämndens ansvarsområde omfattar 7 förskolor, 4 grundskolor, fritidsgårdar och musikskola.

Måldokumentet sammanfattar de mål för skol- och förskoleverksamheten som politikerna i Kungsörs kommun vill framhålla och utvärdera. Dokumentet omfattar all verksamhet från förskola till vuxenutbildning och ska följas upp och utvärderas varje år.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här