Jämför förskolor, grundskolor och gymnasium

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar årligen det som kallas "Öppna jämförelser". Områden som jämförs är förutom verksamheter inom skolan även hälso- och sjukvård, äldreomsorg och trygghet och säkerhet.

Syftet med jämförelserna

Syftet med att göra jämförelser är att man vill få en större öppenhet när det gäller kvalitet, resultat och kostnader för den verksamhet som kommuner och landsting bedriver.

För kommunerna kan jämförelserna också vara en sporre till resultatförbättring. Jämförelserna  visar dessutom på goda exempel och i och med det en hjälp för att gå vidare i det egna kvalitetsarbetet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här