Kommungemensamt elevråd

Sedan ett par år tillbaka har Kungsörs kommun ett kommungemensamt elevråd.

Syftet med de kommungemensamma elevrådet är att eleverna ska få lämna synpunkter på frågor som de anser är viktiga och därmed kunna påverka utvecklingen samtidigt som det också är en träning i att delta i en demokratisk process.

Varje grundskola i Kungsörs kommun utser några av sina elevrådsrepresentanter att ingå i det kommungemensamma elevrådet. Det kommungemensamma elevrådet sammanträder 4 till 5 gånger per år. Förutom elevrådsrepresentanterna deltar också:

  • Politisk ledning, ordförande och vice ordförande i både kommunstyrelse och barn- och utbildningsnämnden.
  • Kommunchef, Barn- och utbildningschef samt representant för Kultur och Fritidsavdelningen
  • Den personal som har direkt ansvar för frågor som eleverna tar upp.

Vid varje elevrådsmöte är det elever från våra respektive skolor som turas om att vara ordförande och sekreterare för mötet.

Här hittar du protokollen från de kommungemensamma elevrådet

Godkännande att publicera ditt barns namn på kommunens webbplats

Du som vårdnadshavare måste godkänna att vi publicerar ditt barns namn på kommunens webbplats. Här kan du själv skriva ut blanketten och lämna till rektorn på ditt barns skola.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här