Fritidshem

Alla barn som är 6-13 år kan gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen.

Barn klättrar i nät

Fritidshemmets uppgift är att komplettera grundskolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

I vår e-tjänst kan du både ansöka, byta och säga upp plats på fritids.  För att kunna använda e-tjänst och app behöver du ha bank-ID eller Freja eID. E-tjänsten riktar sig både till dig som redan har plats på fritids och till dig som ska söka fritidsplats till ditt barn. Här kan du:

I appen Edlevo hanteras:

  • Fritidshemsschema för barn
  • Skolschema för barn
  • Frånvaroanmälan
  • Vårdnadshavares kontaktuppgifter

 

Ladda ner appen Edlevo på din mobil eller surfplatta:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här