Centrala elevhälsan

Den centrala elevhälsan i Kungsörs kommun arbetar enhetsövergripande inom grundskolan och gymnasieskolan för att stödja elevernas utveckling mot skolans mål

Den centrala elevhälsan arbetar främst förebyggande och främjande och består av skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykolog samt skolläkare.

På alla skolenheter finns dessutom personal med specialpedagogisk kompetens. Personalen med specialpedagogisk kompetens är anställda av respektive enhet.

Elevhälsan kan ibland behöva breddad kompetens eller få hjälp med fördjupade insatser. Detta sker då oftast genom samarbete med externa aktörer som till exempel Individ- och familjeomsorgen, Barn- och ungdomshälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller Habiliteringen (HAB).

Hälsovård för de yngre barnen i förskoleverksamheten sköts av barnavårdscentralen (BVC).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här