Trivsel och ordning

På Västerskolan finns några trivsel- och ordningsregler. Reglerna är till för
att vi ska vara rädda om varandra och vår miljö.

Visa hänsyn och tolerans

På Västerskolan

 • bryr jag mig om kamrater och vuxna
 • hämtar jag en vuxen om någon blir illa behandlad
 • lyssnar jag på kamrater och vuxna
 • har jag ett positivt bemötande
 • respekterar, förstår och accepterar jag våra olikheter (se mig som jag
  är)
 • är jag hjälpsam
 • ger jag andra arbetsro
 • använder jag ett trevligt språk.

Ta ansvar för ditt arbete

På Västerskolan

 • passar jag tider
 • är jag delaktig
 • vet jag att jag är på skolan för min egen skull och använder min arbetstid
  rätt
 • gör jag alltid mitt bästa
 • frågar jag när jag inte förstår och tar hjälp när det är svårt
 • avslutar jag det jag påbörjat
 • gör jag hemuppgifter och lämnar in dem i tid.

Vinterregler

På Västerskolan

 • kastar jag inte snöbollar
 • använder jag skyddsutrustning, såsom hjälm, när jag åker pulka eller
  skridskor.

Västerskolans område

Skolområdet, där eleverna får vistas under sin skoltid, begränsas av:

 • skolgårdens framsida och innergård
 • fotbollsplanen i anslutning till skolgårdens innergård.
 • Centralvallens gräsplaner och "dungen" får man endast vara på med en vuxens tillåtande.

 Dator- och telefonregler

Skolan har fattat ett beslut att från vecka 11 ska alla elever som har med sin
mobiltelefon till skolan lämna in den till respektive klasslärare på morgonen
som förvarar telefonerna inlåsta i ett skåp. Mobiltelefonen ska vara avstängd på skolans område, detta gäller både före och under skoltid. Om eleven går på fritids gäller samma regler. Mobiltelefonerna får man tillbaka när man ska lämna skolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 april 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: