Trivsel och ordning

På Västerskolan finns några trivsel- och ordningsregler. Reglerna är till för
att vi ska vara rädda om varandra och vår miljö.

Visa hänsyn och tolerans

På Västerskolan

 • bryr jag mig om kamrater och vuxna
 • hämtar jag en vuxen om någon blir illa behandlad
 • lyssnar jag på kamrater och vuxna
 • har jag ett positivt bemötande
 • respekterar, förstår och accepterar jag våra olikheter (se mig som jag
  är)
 • är jag hjälpsam
 • ger jag andra arbetsro
 • använder jag ett trevligt språk.

Ta ansvar för ditt arbete

På Västerskolan

 • passar jag tider
 • är jag delaktig
 • vet jag att jag är på skolan för min egen skull och använder min arbetstid
  rätt
 • gör jag alltid mitt bästa
 • frågar jag när jag inte förstår och tar hjälp när det är svårt
 • avslutar jag det jag påbörjat
 • gör jag hemuppgifter och lämnar in dem i tid.

Vinterregler

På Västerskolan

 • kastar jag inte snöbollar
 • använder jag skyddsutrustning, såsom hjälm, när jag åker pulka eller
  skridskor.

Västerskolans område

Skolområdet, där eleverna får vistas under sin skoltid, begränsas av:

 • skolgårdens framsida och innergård
 • fotbollsplanen i anslutning till skolgårdens innergård.
 • Centralvallens gräsplaner och "dungen" får man endast vara på med en vuxens tillåtande.

 Dator- och telefonregler

Mobiltelefoner får tas med till skolan men lämnas in till läraren under
lektionstid.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 december 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: