Allas lika värde

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla
elever i skolan ska ha samma rättig­heter och alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling eller trakasserier.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsarbetet i skolan styrs av två lagar, diskriminerings- och
skollagen. Skolan har med dessa lagar som grund gjort en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Planen ska beskriva hur skolan förebygger, upptäcker och motverkar
diskriminering och kränkande behandling. Det ska också finnas rutiner för hur
skolan arbetar med att utreda och åtgärda kränkande behandling.

Planen utvärderas och arbetas om en gång om året. Hela planen finns att läsa
på kommunens webbplats och i varje klassrum.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 september 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: