Skolhälsovården

Alla barn är i behov av stöd för att utvecklas. I Kungsörs kommun arbetar centrala elevhälsan enhetsövergripande. 

Skolhälsovården, den centrala elevhälsan, består av skolpsykolog, skolkuratorer, skolsköterskor samt skolläkare. På alla skolenheter finns även rektor och specialpedagog på plats. Elevhälsan kan ibland behöva breddad kompetens eller få hjälp med fördjupade insatser, vilket kan handla om externa aktörer som socialtjänst, barn- och ungdomshälsan, barn- och ungdomspsykiatrin eller habilitering.

Elevhälsoteamen stödjer elevernas utveckling mot skolans mål.

Hälsovård för de mindre barnen i förskoleverksamheten sköts av BVC (barnavårdscentralen).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 september 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: