Frågor och svar om ny skolorganisation

Kungsörs nya skola invigdes i januari i år. I den nya skolan finns det två rektorsområden: ett för årskurserna 4 till 6 och ett för årskurserna 7 till 9. 

Bild på Kungsörs nya skola

Syftet med att bygga en skola för 4-6 och 7-9 är att i så stor utsträckning som möjligt kunna samordna resurserna på ett effektivt sätt för att möjliggöra arbetssätt som är anpassat för respektive åldersgrupp.

Vår nya organisation för grundskolan bygger på den stadieindelning som följer nuvarande nationella styrdokument.

Hur ser skolans organisation ut?

Skolorganisationen i Kungsörs kommun omfattar:

 • Förskola
 • Grundskola
  • Haga Fritidsverksamhet, förskoleklass till årskurs 3
  • Västerskolan. Fritidshemsverksamhet, förskoleklass till årskurs 3
  • Björskogs skola. Fritidshemsverksamhet, förskoleklass till årskurs 6
  • Kung Karl 46. Fritidsverksamhet, årskurs 4 till 6
  • Kung Karl 79, årskurs 7 till 9
 • Vuxenutbildning och gymnasiet

Eftersom vi inte kan göra organisationsförändringen mitt i ett läsår började den nya organisationen att gälla redan från och med höstterminen 2017.

Vilka är rektorer för grundskolan?

 • Förskoleklass till och med årskurs 3 på Västerskolan. Tillförordnad rektor Ulla Dahlstedt. Rekrytering av ny rektor pågår.
 • Förskoleklass till och med årskurs 3 på Hagaskolan. Rektor Linda Körner.
 • Förskoleklass till och med årskurs 6 på Björskogs skola. Rektor Karin Roberthson.
 • Årskurs 4 till och med årskurs 6 på nya skolan. Rektor Camilla Eriksson.
 • Årskurs 7 till och med årskurs 9 på nya skolan. Rektor Johan Lantz.

Vilka har flyttat till nya skolan?

 • Kung Karl 46
  • Årskurs 4 och 5 från Haga respektive Västerskolan
  • Årskurs 6 från Ulvesund
 • Kung Karl 79
  • Åk 7 till 9 från Ulvesund

Vad händer med Ulvesund?

VIVA kommer att flytta sin verksamhet från Högdelen till Ulvesund där årskurs 6 har varit tidigare. Viva kommer också att flytta sin verksamhet från Skolgatan till Ulvesund där årskurs 7-9 har varit tidigare.

Vilka blir kvar på Haga och Västerskolan?

Fritidshem och förskoleklass till årskurs 3 kommer att vara kvar på Haga respektive Västerskolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 april 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: