Ny organisation växer fram på nya skolan

Kungsörs nya skola är färdigbyggd och lokalerna är fyllda med liv. Ett nytt kapitel har påbörjats för elever och lärare. Här finns stora möjligheter till pedagogiskt samarbete och helhetstänk.

Den nya skolan har två rektorsområden: Ett för årskurserna 4 till 6 och ett för årskurserna 7 till 9. Den övergripande tanken är att enas om resurserna för att stärka kvalitén. Samtidigt ska de två rektorerna ha var sitt tydligt mandat.

Anpassa efter eleverna

- Det kommer att vara olika arbetssätt beroende på åldersgrupp. Vi vill låta de små barnen vara små. Vi vill ha ett väl utvecklat samarbete mellan de två
rektorsområdena och ta vara på synergierna, men vi vill också anpassa efter
elevernas olika åldrar, säger barn- och utbildningschef Fredrik Bergh.

Bild på nya skolorganisationen.

De som bygger upp den nya skolans organisation är rektor Camilla Eriksson, biträdande barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall, rektor Johan Lantz, utbildningschef Fredrik Bergh och tillförordnad rektor Tommy Svensson.

Johan Lantz är rektor för årskurs 7-9. Han tror
att den nya organisationen kommer att vara positiv för eleverna och ge bättre
överlämningar mellan de olika stadierna.

- Personalen på den nya skolan kommer att få en tydligare pedagogisk helhetsbild av elevernas skolgång. Alla vuxna på skolan kommer att ha ett gemensamt ansvar för barnen i korridorerna och det ger en bättre inblick, säger han.

Förväntansfulla lärare

Camilla Eriksson är rektor för årskurs 4-6. Hon berättar att lärarna är förväntansfulla och glada över att komma igång med arbetet på den nya skolan. Samtidigt finns det förstås också många utmaningar i att starta upp en helt ny verksamhet.

- Vi ska smälta samman tre olika skolkulturer till en. Det är viktigt att skapa en
vi-känsla som omfattar all personal på skolan – från lärare till kökspersonal
och lokalvårdare. Vi har olika ansvarsområden, men en gemensam arbetsplats,
säger hon.

Utvecklas gemensamt

Även för elevhälsan ger flytten till de nya lokalerna positiv energi. Att all kompetens samlas på en plats förenklar kontakten för eleverna. Möjligheterna för eleverna att få tag på personalen blir större och personalen kan utvecklas gemensamt inom sina specialområden.

Slutbesiktningen för lokalerna gjordes i början av december och i slutet av året påbörjades flytten, som kommer att pågå en bit in på vårterminen innan allt är på plats. En särskild flyttgrupp under ledning av Lars Söder med representanter från alla inblandade enheter samt KKTAB koordinerar de gemensamma delarna av flytten.

Skolområdet klart HT 2018

Skolområdet kommer inte att bli helt färdigställt förrän till höstterminen. Den gamla skolan ska rivas och där den stod ska en multisportplan anläggas. Då är ett enormt projekt till sist i hamn. 2018 blir ett spännande år för Kungsörs kommuns pedagogiska verksamhet.

Arbetet med att färdigställa utemiljön kan du följa här:


Filmer

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 april 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: