Kung Karl 79

Kung Karl 79 är en skola för elever i årskurserna 7-9 med cirka 300 elever. Skolan kommer att flytta vid årskiftet 2017-2018 då en nybyggd skola står klar i centrala Kungsör.

Kung Karls skola

Skolledning

Kung Karl 79 leds av en rektor med stöd av en biträdande rektor.

Arbetslag

Kung Karl är organiserad i tre arbetslag; A, B och C. I varje lag ingår en arbetslagsledare och åtta till tio lärare. Varje arbetslag täcker in årskurserna 7-9. Knutna till arbetslagen finns även speciallärare eller specialpedagog och elevassistent. Vissa lärare undervisar i flera eller alla arbetslag, till exempel bild-, idrotts-, slöjd och hemkunskapslärare samt vissa språklärare.

Elevmedverkan

Elevernas möjlighet att delta i planering och utvärdering av skolans arbete är mycket viktigt för att nå ett bra resultat. På skolan bidrar eleverna till skolans utveckling genom elevrådet, matrådet, genom elevskyddsombud, som kamratstödjare och i fokusgruppernas samtal med rektor.

Undervisning

Undervisningen på Kung Karl sker för tillfället på Ulvesundsområdet då en ny skola håller på att byggas centralt i Kungsör. Den nya skolan är inflyttningsklar kring årsskiftet 2017-2018. Hemkunskaps- och bildundervisninegn sker fortfarande i gamla Kung Karls lokaler. Idrottslektioner hålls i kommunens sporthall.

Raster

Rasterna på Kung Karl kan eleverna tillbringa i uppehållsrummet, där en skolvärdinna är ansvarig. Vid uppehållsrummet finns det en elevkafeteria där det säljs bland annat  smörgås, frukt och dryck.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 november 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: