Allas lika värde

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter och alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling eller trakasserier.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsarbetet i skolan styrs av två lagar, diskriminerings- och skollagen. Skolan har med dessa lagar som grund gjort en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Planen ska beskriva hur skolan förebygger, upptäcker och motverkar diskriminering och kränkande behandling. Det ska också finnas rutiner för hur skolan arbetar med att utreda och åtgärda kränkande behandling.

Planen utvärderas och arbetas om en gång om året.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 september 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: