Kung Karls skola

Kung Karls skola

Kung Karls skola är en grundskola för elever i årskurserna 4-9 med cirka 600 elever.

Gemensam skola

Kung Karls skola är en skola där elevernas lika värde ligger i fokus. Under skoldagarna har personalen höga förväntningar på eleverna och ser alla elever som allas elever.

Mobilfriskola och rastverksamhet

På Kung Karls skola lämnar alla eleverna in sina mobiler innan skoldagen börjar och hämtar ut dem när skoldagen är slut. Under raster finns det utlåningssytem där det finns möjlighet att låna material till aktiviteter. Två dagar i veckan finns det styrda rastaktiviteter utomhus. Veckan avslutas med ett fredags-tema.

En till en

Alla elever på Kung Karl har tillgång till ett eget lärverktyg, där årskurserna 4, 5 och 6 använder Ipad och årskurserna 7, 8 och 9 använder chromebooks. En del av undervisningen sker via plattformen G Suite for Education.

Under rådande omständigheter angående pågående pandemi (covid-19)

Angående pågående pandemi (covid-19) hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens och Kungsörs kommuns rekommendationer på kommunens hemsida, se länkar nedan. På Kung Karls skola fortsätter vi med samma riktlinjer som under vårterminen 2020 d.v.s. uppmuntra till god handhygien, hålla avtånd, nysa/hosta i armvecket och stanna hemma vid symtom. Under luncherna påminner vi elever att hålla avstånd i matkön samt att sitta färre antal vid varje matbord. De idrottslektioner som kommer att hållas inomhus, och kräver duschning, sker i halvklass.

Receptionen

Receptionen är bemannad mellan klockan 8:00-12:00. Behöver du komma i kontakt med någon vuxen i receptionen, ring: 0227-600 230.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här