Kung Karls skola

Kung Karl är en skola för årskurs 6-9 med cirka 400 elever. På skolan jobbar det cirka 50 vuxna.

Kung Karls skola

Skolledning

Kung Karl leds av en rektor med stöd av en biträdande rektor.

Arbetslag

Kung Karl är organiserad i tre arbetslag; A, B och C. I varje lag ingår en arbetslagsledare och åtta till tio lärare. Varje arbetslag täcker in årskurserna 6-9. Knutna till arbetslagen finns även speciallärare eller specialpedagog och elevassistent. Vissa lärare undervisar i flera eller alla arbetslag, till exempel bild-, idrotts-, slöjd och hemkunskapslärare samt vissa språklärare.

Elevmedverkan

Elevernas möjlighet att delta i planering och utvärdering av skolans arbete är mycket viktigt för att nå ett bra resultat. På skolan bidrar eleverna till skolans utveckling genom elevrådet, matrådet, genom elevskyddsombud, som kamratstödjare och i fokusgruppernas samtal med rektor.

Undervisning

Undervisningen på Kung Karl sker för tillfället på Ulvesundsområdet då en ny skola håller på att byggas centralt i Kungsör. Den nya skolan kommer stå helt klar under ht-18. Hemkunskaps- och bildundervisninegn sker fortfarande i gamla Kung Karls lokaler. Idrottslektioner hålls i kommunens sporthall.

Raster

Rasterna på Kung Karl kan eleverna tillbringa i uppehållsrummet, där en skolvärdinna är ansvarig. Vid uppehållsrummet finns det en elevkafeteria där det säljs bland annat  smörgås, frukt och dryck.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 augusti 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: