Kung Karls skola

Kung Karls skola

Kung Karls skola är en grundskola för elever i årskurserna 4-9 med cirka 600 elever.

Under rådande omständigheter angående pågående pandemi (covid-19)

Angående pågående pandemi (covid-19) hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens och Kungsörs kommuns rekommendationer på kommunens hemsida, se länkar nedan. På Kung Karls skola fortsätter vi med samma riktlinjer som under vårterminen 2020 d.v.s. uppmuntra till god handhygien, hålla avtånd, nysa/hosta i armvecket och stanna hemma vid symtom. Under luncherna påminner vi elever att hålla avstånd i matkön samt att sitta färre antal vid varje matbord. De idrottslektioner som kommer att hållas inomhus, och kräver duschning, sker i halvklass.

Gemensam skola

Kung Karls skola är en skola där elevernas lika värde ligger i fokus. Under skoldagarna har personalen höga förväntningar på eleverna och ser alla elever som allas elever.

Mobilfriskola

På Kung Karls skola lämnar alla eleverna in sina mobiler innan skoldagen börjar och hämtar ut dem när skoldagen är slut. Under raster finns det pingisbord, racket och bollar tillgängliga för alla elever och ett uppehållsrum med bl.a. spel, tidningar och böcker.

En till en

Alla elever på Kung Karl har tillgång till ett eget lärverktyg, där årskurserna 4, 5 och 6 använder Ipad och årskurserna 7, 8 och 9 använder chromebooks. En del av undervisningen sker via plattformen G Suite for Education.

Receptionen

Receptionen är bemannad mellan klockan 8:00-12:00. Behöver du komma i kontakt med någon vuxen i receptionen, ring: 0227-600 230.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: