Elevhälsoarbetet

Ansvaret för elevhälsoarbetet vilar på all personal inom skolan. 

Elevhälsoteamet

Kung Karl har ett elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och förebyggande socialsekreterare. De träffas regelbundet för att följa upp och stödja skolans elever.

Antimobbningsteamet

Kung Karl har ett antimobbningsteam som består av lärare, kurator och förebyggande fältsekreterare. De träffas regelbundet för att följa upp och förebygga eventuella mobbningsärenden.

Trygghetsrådet

Kung Karl har ett trygghetsråd som består av arbetslagsledarna, kurator och förebyggande fältsekreterare. De träffas regelbundet för att förebygga otrygghet för skolans elever.

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd kan få stöd i klassrummet, i mindre grupper eller enskilt. Stödet kan ges inom klassens ram eller tillsammans med en resurslärare.

 Externa kontakter

Har du som vårdnadshavare eller elev ett behov av en kontakt utanför skolan finns följande enheter att kontakta.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 november 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: