Kung Karl 79

Kung Karl 79 är en skola för elever i årskurserna 7-9 med cirka 300 elever.

Arbetslag

Kung Karl är organiserad i tre arbetslag; A, B och C. I varje lag ingår en arbetslagsledare och åtta till tio lärare. Varje arbetslag täcker in årskurserna 7-9. Knutna till arbetslagen finns även speciallärare eller specialpedagog och elevassistent. Vissa lärare undervisar i flera eller alla arbetslag, till exempel bild-, idrotts-, slöjd och hemkunskapslärare samt vissa språklärare.

Elevmedverkan

Elevernas möjlighet att delta i planering och utvärdering av skolans arbete är mycket viktigt för att nå ett bra resultat. På skolan bidrar eleverna till skolans utveckling genom elevrådet, matrådet, genom elevskyddsombud, som kamratstödjare och i fokusgruppernas samtal med rektor.

Ordningsregler 
höstterminen 2018

Byggnaden Kung Karls skola inrymmer två skolor, Kung Karl 46 och Kung Karl 79. Tillsammans har man arbetat fram ordningsregler för Kung Karls skola. 

Ordningsregler för Kung Karls skola ht 2018Word

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 april 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: