Infomentor och Infomentor Hub

Kungsör kommun jobbar mot skolans kunskapsmål på många olika sätt.

Vi har ett antal styrdokument som säger hur vi ska jobba och vad eleverna ska uppnå i olika årskurser. Det kan vara både nationella mål, som gäller för alla elever i hela Sverige och kommunala mål, som gäller specifikt för Kungsörs kommun.

Kunskapsmålen

Varje elev har en individuell utvecklingsplan (IUP). Den individuella utvecklingsplanen utgår från utvecklingssamtalet. Vid utvecklingssamtalet skriver läraren tillsammans med eleven och föräldrarna ner hur det fortsatta arbetet mot att nå målen ska ske.

InfoMentor är ett stöd i arbetet med utvecklingsplanerna och för hela lärprocessen. InfoMentor är ett webbaserat dokumenteringsinstrument där lärarna lägger in varje elevs individuella utvecklingsplan, dokumenterar elevens framsteg och skriver omdömen.

InfoMentor för både vårdnadshavare och elev

InfoMentor är en lärplattform för kommunikation mellan hem och skola och det används av alla skolor i Kungsörs kommun.

Här kan du anmäla ditt/dina barns frånvaro, läsa nyheter, ta del av veckoplaneringar och ämnesplaneringar, se skriftliga omdömen,  individuella utvecklingsplaner samt eventuella åtgärdsprogram.

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till InfoMentor gör du med inloggningsuppgifter som du får av skolan.  Med inloggningen kan du bland annat anmäla frånvaro, läsa nyheter, se schema och ta del av veckoplaneringar.

För att ta del av ditt/dina barns kunskapsutveckling måste du som vårdnadshavare ha ett BankID. BankID är en e-legitimation som gör det möjligt för oss att identifiera vem du är när du loggar in.

Hur skaffar jag BankID?

Beroende på vilken bank du har och vilken typ av BankID du vill skaffa, kan du antingen skaffa det på ditt bankkontor eller på din internetbank. Ta kontakt med din bank för att ta reda på hur du ska göra. Det finns flera olika BankID: på fil, på kort och mobilt. Du kan använda alla dessa tre sätt för att logga in.
Andra tjänster där du kanske använder BankID är när du loggar in på din internetbank, deklarerar hos Skatteverket eller sköter kontakten med Försäkringskassan. BankID är alltså en typ av elektronisk ID-handling som du kan använda på flera ställen på internet.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in regelbundet för att hålla dig informerad om vad som sker på skolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 april 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: