Elevdemokrati

Alla elever ska känna att de har möjlighet till inflytande och med-bestämmande. Ett forum för eleverna att göra sina röster hörda och komma till tals är elevrådet.

Möten ungefär en gång per månad

Elevrådet träffas en gång per månad. Rektor ansvarar för att mötena hålls och att elevrådsrepresentanterna får kallelsen i god tid innan mötet.

På mötena pratar och diskuterar man aktuella frågor om till exempel läroplanen, likabehandlingsplanen med mera. Elevrådsrepresentanterna har även med sig frågor och synpunkter från klasserna. Mycket tid ges till att diskutera elevernas frågor.

Efter varje elevråd återrapporterar representanterna vilka frågor och förslag som diskuterats tillbaka till sina klasser.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 april 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: