Elevhälsa

Elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas.

Av skollagen framgår att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Elevhälsan på Hagaskolan arbetar i team. I teamet finns till exempel special-pedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med
att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på din skola arbetar framförallt förebyggande med din och dina skolkamraters hälsa. Om du är sjuk eller behöver vård är det din vårdcentral som du ska kontakta. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 september 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: