Elevhälsa

Elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas.

Av skollagen framgår att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Elevhälsan på Hagaskolan arbetar i team. I teamet finns till exempel special-pedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med
att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på din skola arbetar framförallt förebyggande med din och dina skolkamraters hälsa. Om du är sjuk eller behöver vård är det din vårdcentral som du ska kontakta. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 april 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: