Hagaskolan

Hagaskolan är en kommunal tvåparallellig F-3 skola som ligger vid den lummiga Stallmästarhagen.

Bild på Hagaskolan

På gångavstånd har vi Mälaren, olika hagmiljöer, ängar och rullstensås som flitigt utnyttjas i undervisningen. Hagaskolan erbjuder också fritids-verksamhet innan skolan börjar och efter skolan slutat. På skolan finns tre fritidshem Lyktan, Stallbacken och Gläntan.

Så här jobbar vi

På Hagaskolan råder det alltid full aktivitet med trivsel, lärande och kunskaps-utveckling i fokus. Det pedagogiska utvecklingsarbetet handlar om språk-utvecklande arbetssätt, lässtrategier, genrepedagogik, bedömning och om att skapa en miljö som utmanar elever och gör dem medvetna om sitt eget lärande.

Organisation och arbetslag

På skolan går cirka 180 elever från förskoleklass till årskurs 3.

Skolan är organiserad i tre arbetslag:

  • Förskoleklassen
  • Fritidshemmen
  • Arbetslag 1-3

Kollegialt lärarande

Kollegialt lärande sker både spontant och via ett strukturerat och åter-kommande samarbete mellan lärare där var och en delar med sig av både
pedagogiska framgångar och dikeskörningar.

Inkluderande arbetssätt

Hagaskolan utgår från ett förhållningssätt som kännetecknas av en kombination
av fokus på omsorg och lärande. Naturliga variationer och olikheter ses som en
tillgång och en källa till lärande. Genom kontinuerliga formativa bedömningar
synliggör läraren för sig själv och för eleven var eleven befinner sig i sitt lärande. Undervisningen anpassas därefter för att ge var och en i elevgruppen
rimliga utmaningar. Lärarens återkoppling till eleven är ett centralt inslag,
men återkoppling på lärande sker även mellan elever.

Skolbiblioteket - en viktig del i skolans verksamhet

Hagaskolans elever har ett eget skolbibliotek där det finns många titlar att
välja på, både för lustläsning och faktasökande. Vi har biblioteksansvariga som
ser till att biblioteket uppdateras med aktuella titlar. Eleverna kan alltid önska nya böcker och ibland går vi ut i klasserna och frågar vad eleverna önskar för böcker till sitt bibliotek

Vi går även till Kungsörs bibliotek för att låna böcker, ta del av bokprat med barn- och ungdomsbibliotekarien och besöka konstutställningar när tillfälle ges.

Att arbeta med storyline

På Hagaskolan använder flera lärare sig av ett arbetssätt som kallas Storyline. Arbetssättet bygger på en tydlig struktur, där eleverna utformar en berättelse utspelad på en plats under en speciell tid och med ett antal olika karaktärer. Läraren ställer nyckelfrågor som utvecklar händelseförloppet. Med en storyline jobbar eleverna med flera olika ämnen samtidigt. Arbetssättet fungerar i alla stadier, från ettan till nian.

En berättelse inleds ofta genom att klassen får ett brev där någon ber om deras hjälp. Ett konkret exempel kan vara att man från kommunens sida behöver hjälp med att utforma till exempel:

  • affärsgatan i centrum eller
  • djurpark som ska öka kommunens attraktionskraft på turister.

Alltid välkommen

Vi på Hagaskolan vill att alla ska vara delaktiga. Därför är du som förälder eller anhörig alltid välkommen att besöka oss på alla typer av lektioner. Du behöver inte tala om i förväg att du vill vara med under en del av, eller en hel, skoldag.

Du är också välkommen att äta skollunch med oss när du besöker klassen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 mars 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: