Hagaskolan

Hagaskolan är en kommunal tvåparallellig F-3 skola som ligger vid den lummiga Stallmästarhagen.

Bild på Hagaskolan

På gångavstånd har vi Mälaren, olika hagmiljöer, ängar och rullstensås som flitigt utnyttjas i undervisningen. Hagaskolan erbjuder också fritids-verksamhet innan skolan börjar och efter skolan slutat. På skolan finns fyra fritidshem, Myrstacken, Lyktan, Stallbacken och Gläntan.

Så här jobbar vi

På Hagaskolan råder det alltid full aktivitet med trivsel, lärande och kunskaps-utveckling i fokus. Det pedagogiska utvecklingsarbetet handlar om språk-utvecklande arbetssätt, lässtrategier, genrepedagogik, bedömning och om att skapa en miljö som utmanar elever och gör dem medvetna om sitt eget lärande.

Vi jobbar med ett lågaffektivt arbetsätt och använder oss av BVS-metoden i vårt arbete med elever som har utmaningar i det sociala samspelet. Bildstöd är en del i alla klassrum och vi har en stor kompetens i vår speciallärare och specialpedagog. Sedan läsåret 17/18 har vi lärare tillsammans med förskollärare i förskoleklass och läraren följer klassen till åk 3 när det är dags att gå vidare till Kung Karl skola.

Organisation och arbetslag

På skolan går cirka 180 elever från förskoleklass till årskurs 3.

Skolan är organiserad i tre arbetslag:

  • Arbetslag A-spår F-3
  • Arbetslag B-spår F-3
  • Fritids

Kollegialt lärarande

Kollegialt lärande sker både spontant och via ett strukturerat och åter-kommande samarbete mellan lärare där var och en delar med sig av både
pedagogiska framgångar och dikeskörningar.

Under läsåret 19/20 har vi kompetensutveckling i form av Matematiklyftet för lärarna och Fritidshemmets uppdrag för fritidspersonalen. Dessa leds av förstelärare och specialpedagog.

Inkluderande arbetssätt

Hagaskolan utgår från ett förhållningssätt som kännetecknas av en kombination
av fokus på omsorg och lärande. Naturliga variationer och olikheter ses som en
tillgång och en källa till lärande. Vi utgår från att barn alltid vill göra rätt och att de gör rätt om de kan. Genom kontinuerliga formativa bedömningar
synliggör läraren för sig själv och för eleven var eleven befinner sig i sitt lärande. Undervisningen anpassas därefter för att ge var och en i elevgruppen
rimliga utmaningar. Lärarens återkoppling till eleven är ett centralt inslag,
men återkoppling på lärande sker även mellan elever.

Skolbiblioteket - en viktig del i skolans verksamhet

Hagaskolans elever har ett eget skolbibliotek där det finns många titlar att
välja på, både för lustläsning och faktasökande. Vi har biblioteksansvariga som
ser till att biblioteket uppdateras med aktuella titlar. Vi har ett biblioteksråd som består av en representant från varje klass och som leds av specialpedagog tillsammans med studiehandledare/modersmålslärare.

Vi går även till Kungsörs bibliotek för att låna böcker, ta del av bokprat med barn- och ungdomsbibliotekarien och besöka konstutställningar när tillfälle ges.

Alltid välkommen

Vi på Hagaskolan vill att alla ska vara delaktiga. Därför är du som förälder eller anhörig alltid välkommen att besöka oss på alla typer av lektioner. Du är också välkommen att äta skollunch med oss när du besöker klassen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 april 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: