Digitala verktyg för skolarbete

I dag ingår informationsteknik (it) och digitala lärverktyg som en naturlig del i skolans uppdrag att ge eleverna kunskap och måluppfyllelse.

I Kungsör är införandet av både it och de digitala verktygen på god väg att införas på alla stadier, från förskoleklass till årskurs nio.

  • Eleverna i de yngre åldrarna, förskoleklass till och med årskurs tre, har ett antal uppsättningar surfplattor (iPad) som finns på skolan.
  • Varje elev i mellanstadiet, årskurs fyra till och med sex, kommer att erbjudas en personlig surfplatta (iPad).
  • Varje elev i högstadiet, årskurs sju till och med nio erbjuds en bärbar dator utan hårddisk (Chromebook).

Förutom satsningen "en-till-en", har skolorna i Kungsörs kommun utrustats med till exempel interaktiva skrivtavlor och projektorer i klassrummen. Smarta programvaror och webbtjänster i kombination med tryckt material och lärarnas egna kunskapsbanker ger idag en stabil bas för den pedagogiska utvecklingen.

Pedagogiska fördelar – skapa, dela och samarbeta

Med ditt lärverktyg kommer du kunna skapa, dela och samarbeta. Grundregeln är att de verktyg eleverna får i skolan ska användas till skolarbete. Du får använda verktygen hemma och i privat syfte. Däremot får inga applikationer (appar) eller program laddas ner på verktygen utan skolans tillåtelse.

Använd internet för skolarbetet

På skolan har du tillgång till internet via Wifi. Verktygen är inte försedda med egna surfabonnemang utan kräver tillgång till Wifi om du vill surfa även utanför skolan.

Du kan fritt surfa till olika webbplatser. Men det är förbjudet att besöka internetsidor med material som uppmuntrar till och förskönar:

  • våld
  • rasism
  • extremism
  • terrorism
  • porr
  • diskriminering eller kränkande behandling

Du kan i undantagsfall behöva besöka sådana sidor för ditt skolarbete. Då ska du i förväg prata med, och få tillåtelse av din lärare att göra det.

Molntjänster som Google Apps for Education och iCloud

Kungsörs kommun har som många andra kommuner idag, valt att använda plattformarna Google Apps for Education (GAFE) och Apple iCloud i undervisningen. Plattformarna är molntjänster där du bland annat kan skapa texter, presentationer och egna hemsidor. Allt skolarbete kan sedan delas med andra och samarbetas kring.

Verktygen i GAFE och iCloud används enbart i pedagogiskt syfte och för kommunikation och planering kring skolarbetet. Personkänsligt arbete som till exempel pedagogiska utredningar eller åtgärdsprogram skriver pedagogerna i helt andra, säkrade system.

Allt raderas när man slutar

När en elev slutar skolan eller flyttar från kommunen avslutas användarkonton och både personuppgifter och sparat arbetsmaterial raderas.

Om du som elev vill ha kvar ditt skolarbete, bilder, filmer eller annat som finns sparat inom ramen för ditt skolkonto måste du själv flytta över detta till ett privat konto innan du slutar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: