Centrala elevhälsan

Alla barn är i behov av stöd för att utvecklas. I Kungsörs kommun arbetar centrala elevhälsan enhetsövergripande. 

Den centrala elevhälsan består av skolpsykolog, skolkuratorer, skolsköterskor samt skolläkare. På alla skolenheter finns även rektor och specialpedagog på plats. Elevhälsan kan ibland behöva breddad kompetens eller få hjälp med fördjupade insatser, vilket kan handla om externa aktörer som socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin eller habilitering.

Elevhälsoteamen stödjer elevernas utveckling mot skolans mål.

Hälsovård för de mindre barnen i förskoleverksamheten sköts av BVC (barnavårdscentralen).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 september 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: