Utemiljö och historia

Lagom till vårterminen 1968 stod den nya låg- och mellanstadieskolan i Valskog färdig att tas i bruk.

Skulptur som förställer siluettklipparen Johan Leksell

Den nya skolan döptes till Björskogsskolan till skillnad från den gamla skolan vid kyrkan som haft namnet Björskogs Skola.

Inte bara skola

För att tillfredsställa behovet av samlingslokaler hade den nya skolan byggts för att kunna utnyttjas som bygdegård. Skolan fick därför gymnastiksal med scen och i anslutning till denna två stycken teaterloger.

Invigningen

Bygget hade kostat 2 miljoner kronor och i närvaro av landshövding Gustav
Cedervall, bördig från Björskog, och 120 speciellt inbjudna gäster invigdes
skollokalerna en vintrig fredagskväll 1968.

Skolan mottog vid detta tillfälle flera fina donationer, bland annat två
tavlor från Viktoria Leksell utförda av hennes bror silhuettklipparen Johan
Leksell.

Utbyggnad

År 1978 var det dags för nästa invigning. Elevantalet hade vuxit så att ett
paviljongbygge blivit nödvändigt. I den nya paviljongen inrymdes två klassrum,
läkarmottagning, rum för specialundervisning samt en fritidsgård för Valskogs
ungdomar.

Under 1980-talet åkte elevantalet berg och dalbana för att under 1990-talets
första år inleda en uppåtgående trend. Statistik pekar mot att elevantalet under
de närmaste åren kommer att ligga kring 90 elever.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: