Trivsel och ordning

På Björskogsskolan finns några trivsel- och ordningsregler. Reglerna är till för att vi ska vara rädda om varandra och vår miljö.

Trivselregler

Behandla andra som du själv vill bli behandlad genom att:

 • vara vänlig och hjälpsam
 • respektera andras åsikter
 • använda ett vårdat språk.
 • inte göra någon illa med ord eller handlingar
 • inte vara stöddig eller nonchalant mot andra
 • vara aktsam om egna och andras tillhörigheter

Ordningsregler

För allas trivsel följ ordningsreglerna genom att:

 • hålla snyggt omkring dig
 • passa tider
 • inte lämna skolområdet utan tillstånd av personal
 • inte cykla, åka skate- och kickboard eller inlines på skolområdet mellan
  07.30 och 16.00
 • inte äta godis eller tugga tuggummi
 • följa tillsägelser och anvisningar som personalen ger dig
 • alltid använda huvudskydd när du åker inlines, skateboard och dylikt i
  rinken
 • följa särskilda vinterregler (se nedan)

Vinterregler

 • All snöbollskastning på skolgården och skolans område är förbjuden.
 • Inga puckar eller hårda bollar, som kan skada någon, är tillåtna på isen
  under skolans och fritidshemmet öppettider. 
 • Alla ska bära huvudskydd på isen
 • Endast skridskor är tillåtet på isen
 • Vardagar mellan kl. 08.00 och 15.00 har endast enheten tillträde till
  rinken.

Skolans område

Skolområdet, där eleverna får vistas under skoltid, begränsas av:
 • i öster - Skolgatan
 • i norr - Dammvägen och cykelvägen
 • i väster - fotbollsplanen och elljusspåret
 • i söder - staketet mot villatomterna

Dator- och telefonregler

Mobiltelefoner får tas med till skolan men får inte användas under
skoltid. Telefonerna läggs i låst skåp.

Det är inte tillåtet att chatta eller använda sociala medier på skoltid. Det
är heller inte tillåtet att gå in på sidor som innehåller sex, våld, rasism
eller dylikt.

Om eleven bryter mot dessa regler upprepade gånger kontaktas
hemmet.Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här