Skolans mål

Det finns en hel del regler och lagar som styr skolans verksamhet.

De viktigaste är:

  • Skollagen
  • Skolförordningen
  • Läroplanen, Lgr 11 med kursplaner
  • Lokalt politiskt beslutade mål 

 Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokal arbetsplan

Med dessa styrinstrument som grund har Björskogsskolan utarbetat en egen
lokal arbetsplan. Den lokala arbetsplanen utvärderas och arbetas om en gång om året.

Sammanfattningsvis finns fem ledord i Björskogsskolans arbetsplan. Orden som
ska genomsyra all verksamhet på skolan är:

  • arbetsglädje
  • lust att lära
  • respekt
  • trygghet
  • lika värde

Med dessa ledord som grund och ett arbetssätt där vi jobbar tematiskt, tror
vi att eleverna ska lämna Björskogsskolan med god förmåga att själva söka kunskap i framtiden.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: