Skolans mål

Det finns en hel del regler och lagar som styr skolans verksamhet.

De viktigaste är:

  • Skollagen
  • Skolförordningen
  • Läroplanen, Lgr 11 med kursplaner
  • Lokalt politiskt beslutade mål 

 Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokal arbetsplan

Med dessa styrinstrument som grund har Björskogsskolan utarbetat en egen
lokal arbetsplan. Den lokala arbetsplanen utvärderas och arbetas om en gång om året.

Sammanfattningsvis finns fem ledord i Björskogsskolans arbetsplan. Orden som
ska genomsyra all verksamhet på skolan är:

  • arbetsglädje
  • lust att lära
  • respekt
  • trygghet
  • lika värde

Med dessa ledord som grund och ett arbetssätt där vi jobbar tematiskt, tror
vi att eleverna ska lämna Björskogsskolan med god förmåga att själva söka kunskap i framtiden.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här