Pedagogiska planeringar

Skolan arbetar just nu med att  förtydliga kopplingen mellan skolans mål – undervisningen och bedömningen av elevernas kunskaper.  

Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och
arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till
inflytande och påverkan”
  (LGR 11)

För att göra detta konkret arbetar vi med pedagogiska planeringar med följande struktur:

  • Varför ska vi arbeta med det här?

Här beskrivs syftet med arbetsområdet och de långsiktiga målen med under-visningen. Här beskrivs också vilka förmågor som eleven ska få träna på att
utveckla genom undervisningen.

  • Det här kommer du få undervisning om:

Här beskrivs innehållet på lektionerna. Faktakunskaper, färdigheter eller
förmågor eleverna ska utveckla

  • Det här ska du lära dig:

Här beskrivs de kunskaper som eleverna förväntas ha efter avslutat
arbetsområde enligt kunskapskraven i respektive ämne.

  • Så här kommer vi att arbeta

Arbetsformer, arbetssätt

  • Så här kommer dina kunskaper bedömas:

Prov, muntliga redovisningar, diagnoser med mera.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 december 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: