Elever i behov av särskilt stöd

Ansvaret för elevhälsoarbetet vilar på all personal inom skolan. Elever i behov av särskilt stöd kan få stöd i klassrummet, i mindre grupper eller enskilt. Stödet kan ges inom klassens ram eller tillsammans med en
resurslärare.

Så här är elevvårdsarbetet upplagt

Björskogsskolan har ett elevhälsoteam och en Må Bra-grupp som jobbar speciellt med detta.

Skolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, skolkurator,special-pedagog och resurslärare. De träffas regelbundet för att följa upp och stödja skolans elever.

Skolans Må Bra-grupp består av fyra vuxna som regelbundet följer upp den
psykosociala arbetsmiljön för eleverna på skolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: