Elever i behov av särskilt stöd

Ansvaret för elevhälsoarbetet vilar på all personal inom skolan. Elever i behov av särskilt stöd kan få stöd i klassrummet, i mindre grupper eller enskilt. Stödet kan ges inom klassens ram eller tillsammans med en
resurslärare.

Så här är elevvårdsarbetet upplagt

Björskogsskolan har ett resursteam, ett elevhälsoteam och en Må Bra-grupp som jobbar speciellt med detta.

Skolans resursteam består av rektor och resurslärare. De träffas regelbundet
för att stämma av resursfördelning och åtgärdsprogram.

Skolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, skolkurator,special-pedagog och förebyggande socialsekreterare. De träffas regelbundet för
att följa upp och stödja skolans elever.

Skolans Må Bra-grupp består av fyra vuxna som regelbundet följer upp den
psykosociala arbetsmiljön för eleverna på skolan. De utreder och åtgärdar
eventuella fall av kränkande behandling tillsammans med rektor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 december 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: